ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΚΡΑΝΗ ARAI

Επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την αγορά ενός κράνους ARAI.

Για να δικαιούσθε την εγγύηση θα πρέπει να στείλετε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς το συνημμένο ερωτηματολόγιο με τη σφραγίδα του αντιπροσώπου από τον οποίο έχετε κάνει την αγορά, με την ημερομηνία αγοράς και τη σχετική φορολογική απόδειξη ή αντίγραφο της.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης πρέπει να αναφερθεί επίσης ο τύπος του κράνους που αγοράσατε και ο σχετικός αριθμός έγκρισης ECE που είναι γραμμένα επάνω στην πορτοκαλί ετικέτα (που βρίσκεται στο λουράκι).

Η εγγύηση ισχύει μετά από την παραλαβή του παραπάνω ερωτηματολογίου.

Κάθε κράνος ARAI που θα παρουσιάσει ελαττώματα οφειλόμενα στα υλικά ή στην κατασκευή, εντός των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατασκευής του-είναι χαραγμένη στο λουράκι δεσίματος- θα επισκευαστεί χωρίς ο αγοραστής να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε δαπάνη ή θα αντικατασταθεί από την ARAI Helmet Europe B.V., με τον όρο το κράνος να σταλεί ελεύθερο μεταφορικών ή στην αρχική του συσκευασία στην MC MOTOR IMPORT S.A.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των εσωτερικών ή εξωτερικών μερών του κράνους εκ μέρους του αγοραστή ή τρίτων καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Η συνήθης φθορά των αρχικών βαμμένων μερών, η κακή χρήση ή οι ζημίες που προκαλούνται στα εσωτερικά μέρη του κράνους δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση καθώς επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ξεθώριασμα του χρώματος και ελαττώματα στη βαφή δύο (2) χρόνια μετά από την αγορά.

Δεν καλύπτονται επίσης από την εγγύηση η βαφή που ξεκολάει από γδαρσίματα, γρατσούνισμα ή ζημίες που προκλήθηκαν από την επικόλληση αυτοκόλλητων καθώς και άλλες ζημίες που προκλήθηκαν από κτυπήματα σε άλλες επιφάνειες ή αντικείμενα.

Προσοχή!!!
Η εγγύηση δεν καλύπτει προσωπίδες, πλαστικά μέρη όπως στηρίγματα, προστατευτικά σαγονιού, που φθάρθηκαν λόγω χρήσης ακατάλληλων απορρυπαντικών καθαρισμού. Η ARAI συνιστά για τον γενικό καθαρισμό του κράνους αποκλειστικά τη χρήση χλιαρού νερού και εν ανάγκη, ουδέτερου σαπουνιού.

Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες. Η ARAI δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή συνέπειες προερχόμενες από την κακή χρήση του κράνους.

Αν υπάρχει διαφορά στα μεταφρασμένα κείμενα, η έκδοση στην Ολλανδική γλώσσα αυτής της εγγύησης είναι ανά πάσα στιγμή δεσμευτική. Το κείμενο στην Ολλανδική γλώσσα κατατίθεται στη Γραμματεία του δικαστηρίου της περιφέρειας της Utrecht 30/92.

Τα μέρη δηλώνουν ότι η εγγύηση αυτή συμβαδίζει με τους εν ισχύ νόμους της Ολλανδίας και ότι τυχόν διαφορές που αναδύονται ή συσχετίζονται με την εγγύηση αυτή παραπέμπονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικαστή της Utrecht (Κάτω Χώρες)

www.araihelmet-europe.com